Galeria

  • ZABIĆ WŁASNE DZIECKO
  • ZABIĆ WŁASNE DZIECKO

 

ZABIĆ WŁASNE DZIECKO

Munchausen Moms

reżyser: Suzanne Ali, Richard Swindell

film dokumentalny, USA, 2006, 45 min.

Więź między matką a dzieckiem jest jedną z najsilniejszych relacji międzyludzkich. Występuje jednak rzadkie zaburzenie u rodziców, zwane zespołem Munchausena przeniesionym, które charakteryzuje się tym, że świadomie wywołują oni objawy chorobowe u swych dzieci.

Rodzic, a najczęściej matka, symuluje chorobę dziecka lub wręcz ją wywołuje, by wzbudzić zainteresowanie lekarzy i doprowadzić do hospitalizacji. W tym celu potrafi posunąć się do duszenia, podtruwania i stosowania tortur, co prowadzi do niepotrzebnego diagnozowania i leczenia dziecka, a w rezultacie nawet do jego śmierci. W czasie leczenia dziecka rodzic wykazuje niezwykłą troskliwość, wręcz nadopiekuńczość i jest bardzo aktywny w szpitalu, stając się prawie częścią personelu medycznego. Zdiagnozowanie MSBP jest niezwykle trudne, bowiem rodzic manipuluje lekarzami, zachwyconymi jego pełną poświęcenia postawą i nieświadomymi zagrożenia. W dokumencie "Zabić własne dziecko" twórcy przedstawiają przypadki trzech kobiet, postrzeganych jako troskliwe i kochające matki, a zdolnych do najgorszego.

Najbliższe emisje

Reklama