ZA KULISAMI TEATRU BOLSZOJ

reżyser: Jean-Pierre Bozon

film dokumentalny, Francja, 1993, 13 min.

Opowieść o ludziach związanych z jednym z największych teatrów świata, Bolszoj, których nazwiska nie pokazują się na afiszach, ale bez których życie teatru nie mogłoby funkcjonować.

Maszyniści, garderobiani, krawcowe - często są w teatrze od 30-tu, 40-tu, a nawet 50-ciu lat. Dawniej praca w teatrze oznaczała ustabilizowaną sytuację materialną dla całej rodziny. Obecnie, w dobie ciągłego ograniczania budżetu, kryzys dotyczy szczególnie tej warstwy pracowników.

Najbliższe emisje

Reklama