Historia

ZA GARŚĆ ZIEMI

reżyser: Jean Charles Deniau, Emmanuelle Perez

film dokumentalny, Francja, 1994, 59 min.

Film o stworzonej przez niemiecki sztab, podczas drugiej Wojny Światowej, Legii Turkiestanu.

Podczas pierwszych miesięcy inwazji na Rosję w 1941 roku, znanej jako operacja Barbarossa, wojska nazistowskie nie napotkały znaczącego oporu. Armia Czerwona wycofywała się w chaotyczny sposób pozwalając jednostkom Wermachtu wziąć do niewoli tysiące więźniów. Wiosną 1942 roku, niemiecki sztab główny dokonał selekcji kilku tysięcy żołnierzy pochodzących z Centralnej Azji: Uzbeków, Kirgizów, Tadżyków i Kazaków, aby stworzyć specjalny oddział: Legię Turkiestanu. Niemcy liczyli bowiem na ich antybolszewickie nastawienie, które chcieli wykorzystać do walki z Armią Czerwoną. Jednak ich nadzieje nie spełniły się. Wielu Kazaków zdezerterowało i przyłączyło się do oddziałów sowieckich, inni po prostu nie wywiązywali się ze swoich żołnierskich obowiązków. Gdy na początku 1944 roku, zabrakło żołnierzy na froncie we Francji, Niemcy postanowili dokonać przerzutu Legii Turkiestanu, licząc, że w obcym i dalekim kraju, Azjaci pozbędą się wszelkich skrupułów i będą walczyć. Szybko jednak zorientowali się, że żołnierze Legii przyłączają się do francuskiego ruchu oporu. Pod koniec wojny, w czerwcu 1945 roku, przedstawiciele najwyższego dowództwa Armii Czerwonej, zwrócili się do rządu francuskiego żądając wydania wszystkich obywateli radzieckich, znajdujących się na terenie Francji. Decyzja o ich powrocie okazała się dramatyczna, gdyż natychmiast po przybyciu do Odessy, zostali oskarżeni o walkę w szeregach wroga i skazani na długie lata zesłania w gułagach. Dopiero w ostatnich latach rząd Kazakistanu rozpoczął procedurę rehabilitacji, aby uznać ich za pełnoprawnych kombatantów wojennych.

Najbliższe emisje

Reklama