Historia

Z wyciągniętymi rękami

reżyser: Robert Kaczmarek

film dokumentalny, Polska, 2006, 2x51 min.

W bloku komunistycznym w dążeniach do niezależności przewodziły Węgry i Polska. Polacy stopniowo, konsekwentnie i co najważniejsze skutecznie obalali komunizm, natomiast Węgrzy polegli przy pierwszym zrywie w październiku 1956 roku.

To doświadczenie, tak jak dla Polski Powstanie Warszawskie, stało się traumą narodową Węgrów. Gdy wolny świat z niedowierzaniem śledził rozwój wydarzeń w Budapeszcie, Polacy byli już związani z Węgrami wspólnym działaniem. Poznański Czerwiec stał się zaczynem, choć nie bezpośrednią przyczyną, wydarzeń na Węgrzech. Na relację obu narodów, poza wspólną dolą pod sowieckim butem, miała wpływ też nieodległa historia. W powstaniu 1847 roku o wolność Węgier walczyli również Polacy, głównie z Galicji, i wstępowali w szeregi powstańców jako ochotnicy. Istniał nawet legion polski pod dowództwem gen. Józefa Wysockiego. Do wojska przyjęto również generałów Józefa Bema i Henryka Dembińskiego. Ostatecznie o klęsce powstańców zadecydowała postawa Rosji. Car Mikołaj I obawiał się, że gdy Węgry zwyciężą, upadnie autorytet Habsburgów.


CZYTAJ BLOGI PLANETE+

Najbliższe emisje

Reklama