XINGU, CIAŁO I DUCHY

reżyser: Mari Correa

film dokumentalny, Francja, 1996, 54 min.

Rezerwat Xingu położony jest na brzegach rzeki o tej samej nazwie, w Brazylii. Zamieszkuje go siedemnaście indiańskich plemion, czyli populacja licząca około 3 tysięcy mieszkańców.

Rezerwat został założony w 1961 roku przez brazylijski rząd, który podjął inicjatywę ochrony ginących indiańskich plemion, wypędzanych z ich rodzinnych ziem przez producentów kauczuku.

Grupa lekarzy z Sao Paulo, na czele której stanął doktor Douglas, przybyła do indiańskich obozów, aby zwalczać epidemie, jakie wybuchały w konsekwencji kontaktu Indian z chorobami zachodu. Proponowany przez doktora Douglasa system ochrony zdrowotnej dostosowano do trybu życia mieszkańców Xingu, tak, aby respektować ich zwyczaje i tradycyjne obrzędy.

Niniejszy dokument jest relacją na temat współżycia dwóch całkowicie odmiennych kultur oraz dwóch skrajnie różnych metod leczenia: współczesnej i tradycyjnej.

Najbliższe emisje

Reklama