W IMIĘ KRÓLESTWA BOŻEGO

reżyser: Delphine Punault, Gilles Lefeuvre

film dokumentalny, Francja, 1999, 31 min.

Autorzy filmu postanowili przeprowadzić dochodzenie na temat działalności, którą we Francji prowadzi jedna z amerykańskich sekt.

Dawni członkowie sekty opowiadają o praktykach, którym byli poddawani: intensywnym prozelityzmie, ciągłym nadzorze, wymaganiach finansowych, niszczeniu więzi członków grupy z bliskimi osobami, czy też kontrolowaniu życia prywatnego.

Najbliższe emisje

Reklama