⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

 

W CIENIU WIELKIEGO DRZEWA: KOZIORÓG DĘBOSZ

reżyser: Irena Modzelewska

film dokumentalny, Polska, 2002, 25 min.

Podróż śladami kozioroga dębosza - jednego z największych i najpiękniejszych chrząszczy mieszkających najczęściej w starych dębach.

Kozioróg dębosz to wielki szkodnik, objęty jednocześnie ochroną prawną. Przez leśników uważany jest za tzw. fizjologiczno-technicznego szkodnika drzewa, gdyż jego żerujące larwy przerywają tkanki przewodzące, prowadząc do osłabienia, a nawet śmierci drzewa. W Polsce kozioróg dębosz żeruje na dębach szypułkowych i bezszypułkowych, będących także pomnikami przyrody, m.in. dębie Bartku. Naturalnym jego wrogiem są sowy i ptaki owadożerne. Populacja tego chrząszcza w Polsce liczy od 1000 do 10 000 osobników i od kilkudziesięciu lat systematycznie maleje. Kozioróg dębosz w filmie jest nie tylko bohaterem, ale i narratorem. Dzięki temu zabiegowi twórcy przedstawiają jego miejsca żerowania i zwyczaje oraz dają rzetelne i wnikliwe spojrzenie na przyrodę w całej jej różnorodności.

Najbliższe emisje

Reklama