Galeria

  • VOODOO
  • VOODOO
  • VOODOO

 

VOODOO

serial dokumentalny, Włochy, 2004, 26 min.

Kolebką voodoo jest Haiti, gdzie niewolnicy z Afryki, sprowadzeni na przełomie XVII i XVIII wieku, łączyli swe rdzenne wierzenia z narzucanym im katolicyzmem.

Autorzy docierają do korzeni voodoo, opisując jego prawdziwą historię. Widzowie będą świadkami tajemnych ceremonii i rytuałów, nigdy dotąd nie sfilmowanych, takich, jak krwawe akty samookaleczenia czy ofiary składane ze zwierząt. Pogłębiona wiedza na temat tej tajemniczej religii pozwoli lepiej poznać i zrozumieć tradycję oraz bogate dziedzictwo kulturowe ludów afrykańskich, szczególnie tych, które przebyły długą drogę z Afryki do Ameryki w następstwie odbywającego się przed wiekami handlu niewolnikami.

Najbliższe emisje

Reklama