SAMIR

reżyser: David Benchetrit

film dokumentalny, Izrael, 1997, 57 min.

Samir Michael urodził się w Bagdadzie, przeszło siedemdziesiąt lat temu. Był prześladowany za swoje poglądy polityczne. Na początku lat 50-ych schronił się w Izraelu, gdzie zamieszkał w arabskim mieście.

Rozpoczął działalność w komunistycznej partii tego kraju, jedynej organizacji politycznej reprezentowanej jednocześnie przez Żydów i Arabów. Samir wystąpił z niej w 1955 roku. Znajomość z pisarzem, Emilem Habibi, zaowocowała intensywną twórczością pisarską. Samir pisał o problemach, które dotknęły go osobiście. Jego ostatnia powieść opisuje życie matki autora. Akcja książki rozgrywa się w Bagdadzie, na początku XX-ego wieku.

Najbliższe emisje

Reklama