SAGA RODU NEHRU

reżyser: Mark Anderson, Charles Bruce

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1997, 52 min.

Historia trzech pokoleń rodziny Nehru, która odegrała ważną rolę w dziejach Indii. Troje jej członków: Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi i Rajiv Gandhi zajmowało stanowisko premiera w tym państwie.

Jawarharlala Nehru urodzony w Kaszmirze, w zamożnej rodzinie akceptującej brytyjskie rządy, Hindus od 1912 roku był członkiem Indyjskiego Kongresu Narodowego. Masakra w Amritsar w 1919 roku i spotkanie z Mahatmą Gandhi sprawiły, że postanowił zaangażować się w walkę o niepodległość Indii. Prawie 10 lat spędził w brytyjskich więzieniach. Po dekolonizacji (w 1947 roku) został premierem wolnego, ale nękanego wewnętrznymi konfliktami państwa.

Jawaharlal Nehru objął rządy w państwie rozdartym między zwolenników tradycyjnych wierzeń hinduskich, a muzułmanów. Wbrew swoim przekonaniom, poszedł na kompromis i zgodził się na podział kraju na Indie i Pakistan. Po tym wydarzeniu doszło do krwawych starć między dwoma stronami konfliktu i migracji ludności. Rząd musiał stawić czoło także rywalizacji pomiędzy dawnymi księstwami. Mimo to Nehru starał się budować kraj zjednoczony, demokratyczny i wolny od religijnych waśni. Aktywnie uczestniczył w życiu politycznym aż do swojej śmierci w 1964 roku.

Najbliższe emisje

Reklama