Filmy podobne

piątek, 19.04 01:45
poniedziałek, 22.04 13:50
-
-

Galeria

  • Recykling - przyszłość bez śmieci?
  • Recykling - przyszłość bez śmieci?

Nauka i technika

Recykling - przyszłość bez śmieci? Premiera

Recycling - A Future Without Waste?

film dokumentalny, Niemcy, 2017, 52 min.

Dokument wyjaśnia problem zalegających śmieci i prezentuje najbardziej innowacyjne rozwiązania wdrażane w przemyśle recyklingowym.

Czy przyszłość bez marnotrawstwa i zanieczyszczeń jest możliwa? Naukowcy twierdzą, że recyklingowi może być poddawana znacznie większa część odpadów niż obecnie. Bogate państwa, takie jak Niemcy, poddają recyklingowi niektóre z surowców na bardzo dużą skalę - w krajach rozwiniętych metale, papier czy szkło nie sprawiają większego problemu. Eksperci specjalizujący się w recyklingu od lat głowią się jednak, jak ograniczyć produkcję plastiku. W filmie dokumentalnym przedstawione zostaną najbardziej pomysłowe substytuty tego kłopotliwego surowca oraz najnowsze osiągnięcia techniki pozwalające na jego ponowne wykorzystanie.

Najbliższe emisje

poniedziałek, 22 kwietnia 21:05

wtorek, 23 kwietnia 22:00

środa, 24 kwietnia 15:00

Reklama