Nauka i technika

OBSZAR BÓLU

reżyser: Richard Hamon

film dokumentalny Francja, 1995, 53 min.

Dokument przedstawiający metody walki z bólem.

Stosunek medycyny do pojęcia bólu, zwłaszcza zaś bólu odczuwanego przez dzieci, długo pozostawał bierny, granicząc wręcz z negowaniem istnienia problemu. Jednak niewielka liczba lekarzy zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa takiej postawy. Niniejszy film powstał w różnych szpitalach we Francji, w których leczenie bólu jest bardzo ważnym elementem terapii. Podstawową niewiadomą dla lekarzy jest określenie intensywności bólu u dziecka. Drugi ważny problem stanowi brak środków przeciwbólowych przystosowanych dla dzieci, trzeci zaś to brak specjalistycznego przygotowania lekarzy do walki z bólem u dzieci. Realizator podejmuje próbę znalezienia natychmiastowych rozwiązań. Opierają się one na podstawowej zasadzie, jaką jest słuchanie tego co mówią o swoich doznaniach dzieci i uwrażliwienie lekarzy na objawy silnego bólu. Reżyser zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że ból nie jest niezbędny w procesie rekonwalescencji oraz, że w dobie postępu dzisiejszej medycyny, ból można przezwyciężyć.

Najbliższe emisje

Reklama