Historia

OBÓZ KONCENTRACYJNY W DRANCY

reżyser: Stephen Tombley

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1994, 50 min.

Od sierpnia 1941 roku w mieście Drancy, położonym 6 km od Paryża, znajdował się obóz koncentracyjny. W latach 1942 - 44 do obozu śmierci wywieziono około 74 500 Żydów. Jedynie 2500 przeżyło.

Dokument oparty na zdjęciach archiwalnych i wypowiedziach świadków, przedstawia stopniowy rozwój Holokaustu we Francji. Ukazuje również jak Naziści przejęli władzę nad policją i żandarmerią francuską, jak powstały specjalne prawa antysemickie, jak władze Francji próbowały podzielić społeczeństwa żydowskie.

Najbliższe emisje

Reklama