Historia

NOWA FRANCJA

reżyser: Michel Hoare

film dokumentalny, Francja, 1995, 52 min.

Dokument poświęcony konfliktowi, jaki powstał we Francji, w latach 80/90-ych, pomiędzy imigrantami z Afryki, a lokalnymi władzami.

Na wschód od Paryża, w mieście Montreuil-sous-Bois, zadomowiło się pięć wspólnot afrykańskich imigrantów. Jedna wspólnota liczy od 200 do 600 członków. Powstały one jako rezultat prowadzonej przez władze likwidacji ruder, w których gromadzili się imigranci z Afryki w latach 50-ych i 60-ych.

Mieszkania, które otrzymali przybysze z czarnego kontynentu szybko stały się zbyt ciasne i same zamieniły się w ruiny. Duże skupiska imigrantów stają się stawką w grze politycznej, wymierzonej przeciwko skrajnie prawicowej partii francuskiej, Frontowi Narodowemu (Front National). W 1980 roku zburzono ruderę, w której gromadzili się imigranci, aby odbudować ją w ciągu dwóch lat ze wszystkimi wymogami współczesnych rozwiązań architektonicznych. W oczekiwaniu na nowe domy, 600 ludzi pochodzących z zachodniej Afryki ulokowano w barakach przy ulicy Nouvelle France. Jednak w 1983 roku, nowy burmistrz - Jean-Pierre Brard, podjął decyzję o zaprzestaniu robót przy budowie mieszkań, postępując zgodnie z linią polityki swojej partii, zmierzającą do likwidacji skupisk imigrantów. W roku 1991 burmistrz rozważał możliwość podzielenia skupisk imigrantów na mniejsze jednostki. W roku 1994, władze porozumiały się z zainteresowanymi i uzyskały ich zgodę na przesiedlenie. Jednak wizyty w nowych domach spowodowały, że imigranci wycofali swoją zgodę. Pomieszczenia były nie dostosowane do tak dużej liczby ludzi, imigranci natomiast chcieli pozostać w licznej wspólnocie. Afrykanie poczuli się oszukani. W 1996 roku stare baraki zostały wyburzone, ale ich mieszkańcy nadal odmawiali przesiedlenia.

Najbliższe emisje

Reklama