⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

 

MALARZ I MYŚLIWY

reżyser: John Bulmer

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1992, 51 min.

Film poświęcony problemom plemienia Surmas, zamieszkującego południowo zachodnie tereny Etiopii.

Tak jak przed wiekami, pasterskie plemię Surmas żyje w zgodzie z tradycją. Liczy ono 60 tysięcy członków. Surmas nie noszą ubrań, a nagie ciała dekorują malowidłami wykonywanymi za pomocą gliny. Jedynym nowoczesnym akcentem w ich tradycyjnym świecie jest strzelba - wprowadzona przez rząd Etiopii.

Niniejszy film przedstawia codzienne życie plemienia Surmas, którego głównymi aktorami są Koloholi - muzyk oraz Chinoi - mistrz walki. Obserwujemy najważniejsze uroczystości tego społeczeństwa. Uczestniczymy w zaślubinach, pogrzebie, malowaniu ciał, a także w zawodach sportowych - walce na kije.

Przyszłość ludu Surmas jest niepewna. Brak zrozumienia i odpowiedzialności ze strony rządu Etiopii sprawia, że członkom plemienia narzuca się rezygnację z ich tradycji (na przykład poprzez nakaz noszenia ubrań), nie informując o konieczności modernizacji w dziedzinie mającej kapitalne znaczenie dla przetrwania ludzi, jaką jest uprawa ziemi.

Najbliższe emisje

Reklama