LAWINA

reżyser: Matt Dickinson

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1995, 52 min.

Kiedy ktoś znajdzie się pod śniegiem nie może się poruszać i ma trudności z oddychaniem. Obrażenia fizyczne doznane podczas upadku, ciężar śniegu, zimno, brak tlenu - to wszystko powoduje, że po pół godzinie, ofiara lawiny ma tylko 50 % szans na przeżycie. Po 3 godzinach szanse te maleją do 10 %.

Przyczyną lawin jest odrywanie się warstw śniegu o różnej gęstości i stopniu ubicia, które gromadzą się na pochyłych górskich ścianach. Najdrobniejszy ruch śniegu spowodowany przejazdem narciarza poza wytyczoną trasą, najmniejsze wahnięcie temperatury może uruchomić lawinę.

Niniejszy dokument tłumaczy dlaczego i jak tworzą się lawiny, jak należy postępować, jeśli nieszczęśliwie staniemy twarzą w twarz z tym niesamowitym górskim zjawiskiem. Opowiedzą nam o tym specjaliści i naukowcy, którzy na co dzień zajmują się problemem lawin, usiłują je przewidzieć i znaleźć środki zaradcze aby ich uniknąć lub choćby zmniejszyć ich katastrofalne skutki.

Najbliższe emisje

Reklama