⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

Historia

LATA WIĘZIENNE PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

reżyser: Edmund Zbigniew Szaniawski

film dokumentalny, Polska, 1995, 57 min.

Film dokumentalny dogłębnie przedstawiający trzy więzienne lata z życia Ks. Prymasa Wyszyńskiego.

Prymas Tysiąclecia Ks. Stefan Wyszyński żył w latach 1901 - 1981. Całe życie służył Bogu przez Maryję. Początki jego maryjności sięgają domu rodzinnego. Matka Julianna jeździła z pielgrzymką do Matki Boskiej Ostrobramskiej, a ojciec Stanisław, organista kościelny, na Jasną Górę. Duży wpływ na jego życie wywarły słowa matki, która zmarła, gdy miał 9 lat. Fraza wypowiedziana przed śmiercią "Stefanku, ubieraj się" oznaczała "przywdziej ubranie duszpasterskie".

W 1917 roku postanowił, że zostanie kapłanem. W latach 1925 - 29 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, gdzie obronił pracę doktorską pt." Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". W 1946 roku papież Pius XII mianował go biskupem lubelskim, a w 1953 kardynałem. Jako jedyny Polak uczestniczył w czterech konklawe.

Także w 1953 roku, w nocy z 25 na 26 września, w ramach represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego, został obudzony przez uzbrojonych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego. Na mocy decyzji rządu miał być w trybie natychmiastowym usunięty z miasta z zakazem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z jego stanowiskiem. Z powodu odmowy został wywieziony do klasztoru ojców kamedułów w Rywałdzie Królewskim. Był więziony także w Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. Ks. Stefana Wyszyńskiego zwolniono 26 października 1956 roku, po trzech latach odosobnienia i tortur psychicznych m.in. braku dostępu do prasy do sierpnia 1955 roku.

Dokument Edmunda Zbigniewa Szaniawskiego jest wnikliwym spojrzeniem na ten trzyletni okres z życia Prymasa Tysiąclecia. W filmie wykorzystano materiały archiwalne MBP, MSW oraz Instytutu Prymasowskiego. Wystąpili też nieliczni świadkowie z okresu uwięzienia.

Najbliższe emisje

Reklama