Historia

LA DéCOMPOSITION DE L'âME

reżyser: Nina Toussaint, Massimo Iannetta

film dokumentalny, Belgia, 2002, 60 lub 90 min.

"Mówi się, że nie można zmieniać ludzi na siłę. Ale oni mówią: to nie jest takie pewne, znamy nasz fach i mamy dużo czasu" - mówił o Stasi Jürgen Fuchs, pisarz i psycholog, który zmuszony był wyjechać z komunistycznych Niemiec Wschodnich na Zachód.

Kiedy agentom enerdowskich służb bezpieczeństwa nie udawało się w łatwy sposób manipulować niepokornymi "wrogami ludu", usiłowali doprowadzić do destrukcji ich osobowości. Ich ofiara musiała poczuć się osaczona i osamotniona - zarówno w codziennym życiu jak i w walce ze Stasi. Jeżeli prześladowana osoba przebywała na wolności, szantażowano ją, wykorzystywano jej słabości, rozpuszczano o niej plotki i jednocześnie wzbudzano u niej chorobliwą nieufność wobec innych. Zachwianie wiary w siebie i poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie kontaktów z otoczeniem czasem wystarczało, żeby poskromić dysydenta. Jeśli jednak okazywał się on wyjątkowo odporny na psychologiczne sztuczki służb bezpieczeństwa, zamykano go w więzieniu, gdzie kontynuowano zabiegi mające na celu zniszczyć jego psychikę. Przesłuchania prowadzone przez wyszkolonych agentów były prawdziwą torturą, nie do zniesienia dla przeciętnego człowieka. Kilka faktów o służbach bezpieczeństwa w NRD: - w NRD było 91 000 "Hauptamtliche Mitarbeiter" (oficjalnych agentów Stasi) czyli średnio 5,5 agenta na 1000 osób - trzy razy więcej niż w ZSRR (1,8 na 1000 osób) i 5 razy więcej niż w Czechosłowacji (1,1 na 1000 osób). - oprócz agentów oficjalnych w NRD działało 175 000 "Inoffizielle Mitarbeiter", czyli nieoficjalnych współpracowników. - około 34 000 więźniów politycznych zostało wykupionych przez RFN za łączną kwotę 3,4 miliarda marek, co daje średnio 50 000 euro za więźnia.

Najbliższe emisje

Reklama