KAMERUŃSKA TOLERANCJA

reżyser: Eric Ellena

film dokumentalny, Francja, 2003, 52 min.

Kamerun jest jednym z niewielu państw afrykańskich, w których udało się uniknąć sporów na tle etnicznym i religijnym. Biorąc pod uwagę wielką różnorodność miejscowych nacji, fakt ten zdaje się być zjawiskiem nadzwyczajnym.

W Kamerunie można zliczyć ponad dwieście nacji i pięćdziesiąt wyznań. Ich wzajemne relacje można określić jako pokojową koegzystencję. Większość sąsiednich państw (Czad, Nigeria, czy Kongo) przeżyło wojny i konflikty, których przyczyną były wewnętrzne różnice religijne. Jak wytłumaczyć tę niezwykłą kameruńską tolerancję? Czy oprze się ona działalności ekstremistów oraz osłabieniu kraju przez AIDS i biedę? Oto pytania, które zadają sobie autorzy filmu wyruszając na wędrówkę po Kamerunie.

Najbliższe emisje

Reklama