⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

Nauka i technika

IMPERIUM WIRUSÓW

The Virus Empire

film dokumentalny, Niemcy, 2008, 2 x 52 min.

Wirusy to najbardziej niebezpieczni zabójcy, których zasięg działania obejmuje cały świat. Tylko w XX wieku choroby zakaźne uśmierciły więcej osób niż wszystkie wojny razem.

Gdy w roku 2003 w Hong Kongu wybuchła epidemia SARS, zabójczy wirus potrzebował jedynie kilku dni, aby rozprzestrzenić się na cały świat. Nadal niebezpieczna pozostaje od wieków znana nauce ospa, której zarazki mogłyby posłużyć terrorystom do ataku o trudnych do oszacowania skutkach. Oprócz wymienionych twórcy rozpracowują także wirus ebola i Marburg oraz przedstawiają wyniki badań chorób w lasach tropikalnych w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Naukowcy uważają, że niebawem niektóre zwierzęce wirusy będą mutować i zarażać ludzi. Korzystając z fabularnych inscenizacji, trójwymiarowych animacji komputerowych i wywiadów z ekspertami, twórcy filmu opowiadają o zagrożeniach stwarzanych przez wirusy oraz sposobach przeciwdziałania im.

Najbliższe emisje

Reklama