⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

 

IMPERIUM CZERWONEGO NIEDŹWIEDZIA. W KRĘGU OGNIA

reżyser: Petras Abukevichius

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1992, 51 min.

Film poświęcony jest krainom geograficznym oraz faunie i florze terenów byłego Związku Radzieckiego. Państwo to obejmowało regiony o zróżnicowanych krajobrazach, warunkach klimatycznych, roślinności i świecie zwierząt.

Niniejszy odcinek poświęcony jest terenom najbardziej wysuniętym na wschód. W okolicach Władywłostoku leżą jedne z nielicznych już obszarów, na których żyje ginący gatunek tygrysa syberyjskiego. Rabunkowa eksploatacja tutejszych lasów doprowadziła do stopniowego wyginięcia zdobyczy tych drapieżnych kotów skazując ich tym samym na zagładę z braku pożywienia. Pozostałe przy życiu okazy ratują się napadając na bydło i wiejskie psy. Właśnie dlatego, mimo groźby ich wyginięcia (aktualnie populację tygrysów w tym rejonie szacuje się na około 300 osobników) miejscowi chłopi nie wahają się zabijać tych pięknych zwierząt.

Ciekawym pod względem geologicznym i krajobrazowym jest również obszar półwyspu Kamczacki zaliczany do najbardziej wulkanicznych terenów naszego globu. Istnieje tu aż osiemnaście aktywnych wulkanów, a także liczne gejzery i fumarole. Faunę tego zakątka tworzą między innymi: niedźwiedzie brunatne, orły, łososie oraz objęte ochroną wydry morskie.

Najbliższe emisje

Reklama