IMPERIUM CZERWONEGO NIEDŹWIEDZIA. KRAINA LISA ARKTYCZNEGO

reżyser: Petra Regent

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1992, 51 min.

Niniejszy film poświęcony jest krainom geograficznym oraz faunie i florze terenów byłego Związku Radzieckiego.

To olbrzymie państwo obejmowało regiony o bardzo zróżnicowanych krajobrazach, warunkach klimatycznych, roślinności i świecie zwierząt.

Niniejszy odcinek opowiada nam o tajdze, która jest największym kompleksem leśnym na świecie. Jest to kraina białego lisa, reniferów i innych gatunków zwierząt przystosowanych do życia w wyjątkowo zimnych temperaturach.

Najbliższe emisje

Reklama