⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

Historia

IMPERIUM BRYTYJSKIE W KOLORZE: WICHER PRZEMIANY

reżyser: Lucy Carter

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 2002, 50 min.

Gen. Yoshuri Ishigura poddaje siły japońskie gen. Ouvry'emu Robertsowi - to koniec II Wojny Światowej na Malajach. Zdawałoby się, że imperium brytyjskie odzyskuje posiadłości, ale to pozór, bo już w październiku 1951 roku na Malajach ujawnia się partyzantka komunistyczna.

Siły komunistyczne zostają pokonane, ale w 1957 roku Malaje uzyskują niepodległość. Na Bliskim Wschodzie Brytyjczycy są obecni od I Wojny Światowej. Pełnią mandat Ligi Narodów. Tymczasem od Palestyny napływają Żydzi. Ich liczba rośnie i po II wojnie, w maju 1948 roku powstaje państwo Izrael: 30-letnie panowanie brytyjskie dobiega końca. W Ugandzie działają brytyjscy misjonarze, w Kenii są brytyjscy osadnicy, ale wśród Afrykanów powstaje ruch wyzwoleńczy. Leje się krew. W 1956 roku ruch niepodległościowy wygasa, ale dążenia wolnościowe ogarniają największą kolonię brytyjską Nigerię, a potem Złote Wybrzeże i Ghanę. Miedzy 1957 a 1969 rokiem wyzwoliło się 12 kolonii w Afryce. Na arenie światowej zostały dwa supermocarstwa USA i ZSRR. Rola Wielkiej Brytanii uległa zmianie.

Najbliższe emisje

Reklama