Historia

HISTORIA WŁOCH XX WIEKU. OD ZJEDNOCZENIA WŁOCH DO KOŃCA XIX WIEKU

reżyser: Folco Quilici

serial dokumentalny, Włochy, 35 min.

Dokument oparty na filmowych materiałach archiwalnych oraz fotografiach, często nigdy nie publikowanych, przedstawiający współczesną historię Włoch.

W roku 1820 pojawiła się bardzo silna tendencja do zjednoczenia Włoch. Najważniejszymi aktorami włoskiej sceny politycznej byli wtedy Cavour i Garibaldi. Proces zjednoczeniowy zaowocował stworzeniem królestwa Włoch, które stało się państwem 17 marca 1871 roku, a na jego czele stanął król Victor-Emmanuel II. Królestwo od początku miało ambicję, aby objąć pozycję międzynarodowej potęgi. Nie uniknęło jednak zmagań z licznymi problemami ekonomicznymi i społecznymi. Do 1876 roku u władzy była prawica. Nie zdołała ona rozwiązać licznych problemów państwa, wśród których znalazło się przede wszystkim ubóstwo wsi. Naród buntował się przeciwko wysokim podatkom. Wobec wybuchających rebelii rząd odpowiadał represjami. W tym czasie nabrzmiał też problem rolniczego południa, gdzie dominowały wielkie posiadłości ziemskie, których pracownicy traktowani byli jak niewolnicy. Włochy były słabo rozwinięte ekonomicznie. Brakowało też bogactw naturalnych. W 1876 władzę objęła lewica. Zaproponowała ona serię reform. Wprowadzono obowiązek pobierania nauki w szkołach. Lata 1898 - 1900 obfitowały w zamieszki, brutalnie tłumione, oraz w kolejne kryzysy polityczne, podważające zasadność istnienia monarchii. Jednak mimo problemów społecznych dały się zaobserwować pozytywne zmiany. Obniżono poziom śmiertelności i analfabetyzmu. Od 1898 roku rozpoczął się gwałtowny rozwój ekonomiczny kraju. Pierwszoplanowym aktorem włoskiej sceny politycznej był wtedy Giovanni Giolitti.

Najbliższe emisje

Reklama