Historia

HISTORIA WŁOCH XX-GO WIEKU. WŁOCHY WALCZĄCE

reżyser: Folco Quilici

serial dokumentalny, Włochy, 1994, 37 min.

Dokument oparty na filmowych materiałach archiwalnych oraz fotografiach, często nigdy nie publikowanych, przedstawiający współczesną historię Włoch.

Włochy przystąpiły do wojny 10 czerwca 1940 roku. Włoska armia była jednak słabo wyposażona, a rząd miał nadzieję na szybkie zakończenie działań wojennych. W Libii włoskie wojska, wzmocnione przez siły niemieckie, odniosły serię sukcesów i porażek. W okresie od października 1940 do kwietnia 1941 roku Mussolini zaatakował Grecję. W wyniku tej inwazji włoskie wojska poniosły wielkie straty. Korpus wysłany do Rosji poniósł liczne klęski. W kraju brakowało żywności. Tymczasem wzrastało zadłużenie Włoch. Pociągało ono za sobą wzrost podatków. Po przystąpieniu do wojny Stanów Zjednoczonych (grudzień 1941 roku) 200 tysięcy włoskich robotników wyjechało do pracy w niemieckich fabrykach. Rok 1942 przyniósł Włochom wiele porażek (między innymi w Somalii i Etiopii). W 1943 roku, w fabryce Fiata, we Włoszech, wybuchły pierwsze strajki robotników, na znak protestu przeciwko polityce Mussoliniego. Po wylądowaniu Aliantów na Sycylii (13 lipca 1943 roku) król Wiktor Emanuel III odwołał wielkiego Duce z urzędu.

Najbliższe emisje

Reklama