Historia

HISTORIA WŁOCH XX-GO WIEKU. RECESJA GOSPODARCZA

reżyser: Folco Quilici

serial dokumentalny, Włochy, 1994, 27 min.

Dokument oparty na filmowych materiałach archiwalnych oraz fotografiach, często nigdy nie publikowanych, przedstawiający współczesną historię Włoch.

W 1917 roku Vittorio Emanuele Orlando założył rząd, który podpisał pokój z Austrią 24 października 1918 roku. Bilans strat po wojnie był dla Włoch tragiczny. 615 tysięcy osób zginęło, gospodarka państwa uległa dezorganizacji, zadłużenie kraju było ogromne. Tereny przyznane Włochom przez traktat w Saint-Germain-en-Laye (10 października 1919 roku) nie zaspakajały włoskich roszczeń tetytorialnych. W wyniku wyborów 1919 roku większość zyskali socjaliści i katolicy. Obie frakcje polityczne nie mogły porozumieć się co do wspólnego programu. 23 maj 1919 roku Musolini stworzył ruch nacjonalistyczny. Mnożyły się strajki i okupacje fabryk. Do władzy powrócił Giovanni Giolitti. To dzięki jego renomie i prestiżowi doprowadzono do zniesienia blokad fabryk.

Najbliższe emisje

Reklama