Historia

HISTORIA WŁOCH XX-GO WIEKU. MUSSOLINI

reżyser: Folco Quilici

serial dokumentalny, Włochy, 1994, 37 min.

Dokument oparty na filmowych materiałach archiwalnych oraz fotografiach, często nigdy nie publikowanych, przedstawiający współczesną historię Włoch.

Benito Mussolini, dyktator, który objął władzę we Włoszech w okresie międzywojennym, urodził się w 1883 roku. Jego ojciec był politykiem - socjalistą, matka zaś nauczycielką. W 1912 roku wyjechał do Mediolanu, gdzie objął kierownictwo w socjalistycznym dzienniku Avanti!. Do roku 1914 pełnił funkcje lidera pewnej partii politycznej, przeciwnej wszelkim próbom kompromisu z burżuazyjnym rządem. Gdy wybuchła wojna Benito Mussolini został wcielony do armii. W 1917 roku został ranny. 23 maja 1919 roku założył nacjonalistyczne ugrupowanie ("Fascio di combattimento"). 15 maja 1921 roku został wybrany do parlamentu, a wraz z nim trzydziestu pięciu działaczy faszystowskich. Organizacja Mussoliniego nabrała znaczenia partii narodowej i przekształciła się w Narodową Partię Faszystowską. Pod koniec 1921 roku liczbę jej członków szacowano na 320 tysięcy osób. Na wiosnę 1922 roku było ich już 720 tysięcy.

Najbliższe emisje

Reklama