Historia

HISTORIA SOWETO. TRUDNE CZASY

reżyser: Angus Gibson

film dokumentalny, USA, 1994, 52 min.

Historia Soweto, największego w Afryce siedliska apartheidu, miasta - getta, żywego świadectwa nietolerancji usankcjonowanej prawem. Niniejsza seria opowiada o walce o równouprawnienie, rozgrywającej się co dzień wśród represjonowanej większości czarnoskórych obywateli.

Odcinek opisuje sytuację czarnoskórej większości mieszkańców Soweto na przełomie lat 60-tych i 70-tych, kiedy to warunki życia w getcie pogarszają się. Alkoholizm i przestępczość znajdują podatny grunt na obszarach ogarniętych przez biedę i analfabetyzm, gdzie jedynie 5% młodzieży uczęszcza do szkoły. Jednak nawet ci, którzy korzystają ze nauki muszą zadowolić się programem minimum, układanym tak, aby żaden Czarny nie mógł w przyszłości starać się o posady zajmowane przez Białych. W tej sytuacji, w latach 70-tych, studenci organizują ruch "Black Conciousness", a 16 czerwca 1976 roku, wraz z licealistami, rozpoczynają protest przeciwko segregacji w systemie szkolnictwa. Policja otwiera ogień do manifestujących. Soweto staje się symbolem oporu Czarnych przeciwko rasistowskiej polityce apartheidu.

Najbliższe emisje

Reklama