Filmy podobne

piątek, 21.02 20:00
piątek, 21.02 21:00
sobota, 22.02 01:05
sobota, 22.02 02:00
sobota, 22.02 20:00
-
-

Galeria

  • Historia ewolucji ludzkiego ciała

Nauka i technika

Historia ewolucji ludzkiego ciała

The Secret History of Our Evolution

film dokumentalny, Francja, 2018, 2x52 min.

Powrót do przeszłości, który pokazuje, że ludzkie narządy i sposób ich wykorzystania dostosowują się do zmian środowiska i stylu życia. Twórcy filmu zadają pytanie: jak nasze ciało rozwinie się w przyszłości?

Ludzkie ciało jest lustrem, w którym odbija się historia świata istot żywych. Gdyby inżynier musiał dziś skonstruować idealnego człowieka, najprawdopodobniej nie zaprojektowałby go w takim kształcie, w jakim jest on obecnie. Poszedłby w stronę bardziej logicznych, skuteczniejszych i racjonalnych rozwiązań. Opowiadając historię naszych organów i odkrywając ślady zwierzęcej przeszłości w ludzkim ciele, dokument uświadamia nam ewolucyjną oś czasu.

Najbliższe emisje

Reklama