Historia

Gorbaczow i zmarnowana szansa na pokój

The Arrow of Time, Gorbatchev and the Opportunity For Peace Wasted

film dokumentalny, Francja, 2017, 90 min.

Michaił Gorbaczow jest jedną z kluczowych postaci, które doprowadziły do zakończenia zimnej wojny. W dokumencie "Gorbaczow i zmarnowana szansa na pokój" były przywódca przypomina kluczowy rozdział historii, który wydaje się nie mieć znaczenia w obecnej rzeczywistości.

Zimna wojna odcisnęła się dużym piętnem na historii ludzkości. Z powodu atomowego wyścigu zbrojeń, świat znalazł się na niebezpiecznej krawędzi swojego upadku. Szczęśliwie, dzięki dążeniom światowych przywódców do uzyskania pokoju, nie postawiliśmy zgubnego dla nas kroku. Ćwierć wieku później wydaje się, że zamiast pogłębiać wzajemne porozumienia, zrobiliśmy kilka kroków wstecz. Film czerpie z mądrości i doświadczenia tych, którzy zapoczątkowali koniec zimnej wojny. Zadaje pytania o to, czego potrzeba, aby zawrzeć pokój.

Najbliższe emisje

Reklama