Historia

GENERAŁ ANDERS I JEGO ARMIA

reżyser: Witold Zadrowski

film dokumentalny, Polska, 1987, 53 min.

Szeroko wykorzystujący cenne materiały archiwalne dokument o generale Andersie, Naczelnym Wodzu Polskich Sił Zbrojnych.

Jeden z najwybitniejszych generałów Wojska Polskiego urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Krośniewice-Błoniu, niedaleko Kutna. Studiował w Rydze - tam też już podczas studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Arkonia (jej członkami byli m.in. Józef Mikułowski-Pomorski i bp. Edward O'Rourke). W 1913 roku Anders wstąpił do armii rosyjskiej, w której ukończył kawaleryjską szkołę oficerów rezerwy. Podczas I wojny światowej jako porucznik dragonów został 3-krotnie ranny. Po kapitulacji I Korpusu Polskiego, w którego formowaniu brał czynny udział, wrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego.

Po wojnie wyjechał na studia do Francji, ale nie zmienił swoich militarnych zainteresowań. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Paryżu, a z takim wykształceniem i doświadczeniem mógł już bez przeszkód zostać w 1925 roku komendantem Warszawy. Na II wojnę światowa wyruszał jako dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Wtedy też dał się poznać jako przywódca o wyjątkowo silnym charakterze - odmówił generałowi Tadeuszowi Kutrzebie wykonania rozkazu obrony skraju Puszczy Kampinoskiej, bo spodziewał się, że jego brygada poniosłaby przez to zbyt duże straty. Ryzyko opłaciło się - 12 września 1939 roku Anders został dowódcą Grupy Operacyjnej kawalerii swojego imienia. Wzięty do niewoli sowieckiej na wolność wyszedł dopiero po podpisaniu układu polsko-radzieckiego w 1941 roku. Wsławiony kolejnymi strategicznymi sukcesami 6 listopada 1945 roku został powołany na obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Dokument Witolda Zadrowskiego, laureata prestiżowej nagrody Prix Italia za reportaż radiowy "Śmierć słonia", zwraca szczególną uwagę na talent przywódczy generała Andersa, ale również na jego silną relację z żołnierzami swojego korpusu. W filmie "Generał Anders i jego armia", o wielkim wodzu wypowiadają się historycy i znawcy problematyki II wojny światowej, ale również żołnierze generała, którzy wsławili się m.in. podczas kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Dokument ceniony jest zwłaszcza za szerokie wykorzystanie materiałów archiwalnych i wyważone podejście do tematu - obok portretu historycznego zawarte zostały również próby uchwycenia generała od bardziej prywatnej strony.

Najbliższe emisje

Reklama