Historia

GDZIE NARODZIŁA SIĘ WIELKANOC

reżyser: Richard Bedser

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 2002, 50 min.

Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla Chrześcijan. Każdego roku tysiące pielgrzymów udaje się do Jerozolimy, aby przeżywać rocznicę Zmartwychwstania tam, gdzie ono się dokonało.

Autorzy filmu odwiedzają wraz z pielgrzymami miejsca związane z Męką i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Wyprawa zaczyna się w Niedzielę Palmową. Tłum pielgrzymów niosących palmy kroczy tą samą drogą, którą 2000 lat temu szedł Jezus i witający go mieszkańcy miasta. Następnie przenosimy się do Wieczernika, w którym Chrystus zebrał się wraz z uczniami, aby spożyć posiłek nazywany dziś Ostatnią Wieczerzą. Odwiedzający to pomieszczenie wierni nie są w stanie opanować wzruszenia. Emocje stają się jeszcze większe, kiedy pielgrzymi udają się na miejsce Męki Pańskiej. Dla wielu odprawienie nabożeństwa drogi krzyżowej tam, gdzie Jezus dźwigał krzyż, jest ogromnym przeżyciem. Pielgrzymka kończy się w Bazylice Grobu Świętego, w której znajduje się miejsce pochówku Jezusa i zarazem miejsce jego Zmartwychwstania.

W filmie pokazującym uroczystości Wielkiego Tygodnia, które odbywają się w Jerozolimie, wypowiadają się dwaj historycy, którzy przedstawiają swoje opinie na temat faktów opisanych w Ewangelii.

Najbliższe emisje

Reklama