GAZETY ULICZNE

reżyser: Jean-Claude Chrnay

film dokumentalny, Francja, 1998, 51 min.

W roku 1993, za przykładem angielskiej prasy, we Francji pojawiły się pierwsze brukowce.

"Macadam", "La Rue", "Le Réverbegravere" (przekształcony następnie w "Le Lampadaire"). Sprzedawane są przechodniom na ulicach, użytkownikom transportu publicznego... Kolportażem zajmują się bezrobotni i bezdomni. Celem publikacji tych gazet jest integracja społeczna ludzi pochodzących z marginesu społecznego. Praca pozwala im się ubezpieczyć oraz zarobić na mieszkanie dzięki procentowemu udziałowi w zyskach ze sprzedaży gazet. Jednak wydawnictwa te zawierają różne treści. Niektóre, sponsorowane przez skrajnie prawicowe organizacje drukują teksty głoszące rasizm i antysemityzm. Obecnie we Francji uliczne gazety drukuje cztery tysiące sprzedawców. Ich liczba sięga 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy miesięcznie. Komu pomagamy kupując podobną publikację? Na jakich zasadach funkcjonują rozprowadzające je wydawnictwa? Oto tylko niektóre pytania, jakie zadają autorzy niniejszego filmu.

Najbliższe emisje

Reklama