⚠ Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Planete+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Informujemy jednocześnie, że strona zmieni swoją formę, a niektóre materiały i funkcjonalności nie będą dostępne.

Historia

FINLANDIA - ZSRR: HISTORIA PEWNEJ WOJNY

reżyser: Nadenja Khvorova

film dokumentalny, Finlandia, 1990, 55 min.

Dokument o wymowie historycznej, poświęcony zbrojnemu konfliktowi pomiędzy Finlandią a Związkiem Radzieckim, jaki rozegrał się w 1939 roku.

Finlandia, włączona do mocarstwa rosyjskiego w 1809 roku, odzyskała swoją niepodległość w 1917 roku, aby w latach 30-ych ponownie powrócić pod panowanie Stalina. Dyktator zamierzał zająć Finlandię w taki sam sposób, jak zajął inne kraje bałtyckie. O jego planach świadczy tajny protokół podpisany pomiędzy nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim w sierpniu 1939 roku. W październiku 1939 roku, sowieci naciskają na Finlandię, aby ta podjęła w Moskwie negocjacje w sprawie konkretyzacji tajnego planu. Kończą się one porażką i w listopadzie rozpoczyna się konflikt zbrojny na granicy radziecko - finlandzkiej, w wyniku którego 300 tysięcy żołnierzy radzieckich zostało zabitych, albo uznanych za zaginionych. 14 marca 1940 roku podpisano traktat pokojowy.

Niniejszy film odnosi się do wydarzeń historycznych słabo poznanych, wykorzystując liczne zdjęcia archiwalne oraz relacje naocznych świadków granicznego konfliktu z 1939 roku.

Najbliższe emisje

Reklama