EKOSYSTEM - SIEĆ ŻYCIA: WYDRY MORSKIE

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 2001, 26 min.

Seria przedstawia wybrane gatunki zwierząt oraz ekosystemy, do których należą.

Wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Ameryki Północnej rośnie podwodny las alg, w którym żyją liczne gatunki zwierząt. Do drapieżników tego ekosystemu należą między innymi wydry morskie. Obserwując różne wydarzenia z życia osobników tego gatunku, można zrozumieć rolę, jaką te zwierzęta odgrywają w swoim środowisku.

Najbliższe emisje

Reklama