EKOSYSTEM - SIEĆ ŻYCIA: OSTRONOS

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 2001, 26 min.

Seria przedstawia wybrane gatunki zwierząt oraz ekosystemy, do których należą.

Na Kostaryce żyje kolonia ostronosów, które za siedlisko obrały sobie fragment lasu sąsiadujący z morzem i górami. Na tym odizolowanym terenie można zaobserwować ekosystem właściwy dla wysp. Przyglądając się uważnie życiu ostronosów, łatwo zrozumieć, dlaczego wyginięcie jednego gatunku może poważnie zaburzyć równowagę w miejscowej przyrodzie.

Najbliższe emisje

Reklama