EKOSYSTEM - SIEĆ ŻYCIA: KRABY

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 2001, 26 min.

Seria przedstawia wybrane gatunki zwierząt oraz ekosystemy, do których należą.

W namorzynach, czyli lasach tropikalnych rosnących w strefie przypływów na bagnistych wybrzeżach mórz, żyją kraby, które odgrywają bardzo ważną rolę w lokalnym ekosystemie i chronią nadmorskie tereny przed zniszczeniem.

Najbliższe emisje

Reklama