DZIKIE ODGŁOSY, SPOKOJNE WODY

reżyser: Petra Regent

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1992, 51 min.

Dokument przyrodniczy poświęcony gatunkowi ptaków o wdzięcznej nazwie nurek.

Nurek, występujący głównie na terenach Ameryki Północnej, jest niezwykłym ptakiem, symbolem dzikiej, nietkniętej ręką człowieka przyrody. Natura przystosowała go do pływania oraz nurkowania.

Niniejszy film, który powstawał przez dwanaście miesięcy, pozwala poznać zachowania nurka w różnych okresach roku oraz jego ulubione miejsca pobytu. Nowe pokolenie tych ptaków przychodzi na świat wiosną, w krainie jezior, na północy Kanady, tam też rodzice wychowują w gniazdach swoje potomstwo. Na terenach Stanów Zjednoczonych, całe ptasie rodziny spędzają zimę. Nurek jest drapieżnikiem. Żywi się głównie rybami, krewetkami i żabami. Życie tych wspaniałych ptaków jest zagrożone. Ich podstawowym wrogiem są zanieczyszczenia atmosfery i wody, a także masowa turystyka na obszarach wylęgu i wychowu młodych osobników.

Najbliższe emisje

Reklama