Galeria

  • DZIKA DUSZA KONIKÓW POLSKICH
  • DZIKA DUSZA KONIKÓW POLSKICH
  • DZIKA DUSZA KONIKÓW POLSKICH
  • DZIKA DUSZA KONIKÓW POLSKICH

 

DZIKA DUSZA KONIKÓW POLSKICH

reżyser: Paolo Volponi

film dokumentalny, Polska, 2008, 22 min.

Film o konikach polskich, których przodkami były dzikie tarpany.

Tarpany do końca XVII wieku zamieszkiwały lesiste tereny wschodniej Polski, Litwy i Prus. Pod koniec XVIII wieku ostatnie ich sztuki przetrwały w Puszczy Białowieskiej, skąd zostały przeniesione do posiadłości Zamoyskich w okolicach Biłgoraja. Na początku XIX wieku rozdano je chłopom. Dzięki staraniom profesora Vetulaniego, który wprowadził nazwę konika polskiego, rozpoczęto odtwarzanie tego gatunku. Dziś główne ośrodki hodowlane to Popielno, Poznań, Sieraków i Roztoczański Park Narodowy oraz Bieszczady. Koniki hoduje się w warunkach rezerwatowych i stajennych. Dokument ukazuje różnorodny świat potomków dawnych tarpanów. Obserwujemy narodziny źrebięcia, jego pierwsze kroki i doświadczenia życiowe. Przez pryzmat historii ogiera Osowca poznajemy życie koników w tabunie, a losy klaczy Laszki pokazują początki bezstajennej hodowli koników.

Najbliższe emisje

Reklama