Historia

DZIEJE PALESTYNY

reżyser: Simone Bitton

film dokumentalny, Francja, 1993, 59 min.

Dokument historyczny, wykorzystujący unikalne archiwalne zdjęcia, poświęcony historii Palestyny, od końca XIX wieku, aż do naszych czasów.

Reżyser stawia sobie za zadanie odpowiedź na pytanie: Czy negocjacje i podział ziemi, do której roszczą sobie pretensje Palestyńczycy i Izraelici jest dziś możliwy?

Pod koniec XIX wieku, 85% muzułmanów, 15% chrześcijan i 5% żydów mieszka w Palestynie, w owym czasie pozostającej pod panowaniem tureckim. Po I Wojnie Światowej, kraj przechodzi w ręce brytyjskie. W Europie nasilają się antysemickie pogromy. Coraz częściej, Żydzi uciekają ze starego kontynentu. Syjoniści pragną stworzyć w Palestynie schronienie dla narodu żydowskiego. W latach 30-tych gwałtowny napływ potomków Mojżesza do Palestyny niepokoi Arabów. Ciągle narasta napięcie. W roku 1947, w celu rozładowania konfliktu, ONZ podejmuje decyzję o podziale kraju na dwie części: żydowską oraz palestyńską. Arabowie odmawiają zgody na podział. Wybucha wojna. Zwycięscy Żydzi doprowadzają do emigracji 800 tysięcy Palestyńczyków. Powstaje Izrael. W latach 50-tych, staje się on nowoczesnym państwem, na wzór zachodnich mocarstw. Ale Palestyńczycy ciągle czekają na możliwość powrotu na swoją ziemię.

Najbliższe emisje

Reklama