Historia

DZIEJE PALESTYNY, CZĘŚĆ DRUGA

reżyser: Simone Bitton

film dokumentalny, Francja, 1993, 58 min.

Seria dokumentów nakreślająca historię Palestyny, od końca XIX wieku, aż do naszych czasów.

W 1948 roku, na terenach, do których roszczą sobie pretensje Żydzi i Palestyńczycy, powstało państwo Izrael. Niniejszy film wykorzystuje archiwalne zdjęcia, ukazując wysiłki zmierzające do osiągnięcia porozumienia przez o zainteresowane strony oraz do uczynienia trwałych, możliwych do zaakceptowania przez oba narody podziałów. Odcinek cyklu analizuje okoliczności towarzyszące powstaniu, w 1964 roku, Organizacji Wyzwolenia Palestyny (O.L.P.) oraz nakreśla chronologię wydarzeń w Palestynie kończąc na negocjacjach pokojowych z 1987 roku.

Najbliższe emisje

Reklama