Historia

DZIECI Z PARYSKIEGO UMSCHLAGPLATZU

reżyser: Maurice Frydland

film dokumentalny, Francja, 1992, 77 min.

Na podstawie wypowiedzi Annette i Michel'a Muller poznajemy dramatyczne losy czterech tysięcy dzieci żydowskiego pochodzenia, internowanych od lipca do września 1942 roku w obozach w Pithiviers i Baume la Rolande, a następnie przewiezionych do Drancy.

Przez wiele lat nieznana, mimo licznych badań na temat prześladowań i deportacji Żydów podczas i po II Wojnie Światowej, historia ta została przedstawiona szerokiej publiczności dopiero w 1990, dzięki opracowaniu Eric'a Conan, wykonanemu na zlecenie francuskiego tygodnika "l'Express".

Spośród 4 tysięcy dzieci, tylko osiemnaściorgu udało się ocaleć. Do tej nielicznej grupy należeli właśnie Annette i Michel. Pozostałe dzieci, wywiezione pociągami do Niemiec skończyły w piecach gazowych. Niebagatelną i niechlubną rolę w tych tragicznych wydarzeniach odegrała francuska administracja, która z własnej inicjatywy dołączyła grupę dzieci do żydowskiego kontyngentu, którego domagał się faszystowski okupant.

Najbliższe emisje

Reklama