Historia

DZIECI WSPOMINAJĄ HOLOCAUST

reżyser: Mark Gordon

film dokumentalny, USA, 1995, 58 min.

Z 6 milionów Żydów, którzy stracili życie podczas drugiej wojny światowej, 1,5 miliona stanowiły dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Poruszający film Marka Gordona przypomina koszmar, przez który przeszły, opierając się na ich pamiętnikach i listach.

Komentarz oraz fakty historyczne przedstawia znany amerykański aktor Keanu Reeves. Bolesne wspomnienia dzieci czytają między innymi Nina i Kazimierz Siemaszko - Amerykanie, których ojciec, działacz polskiego podziemia, przeżył obóz koncentracyjny. Żeby nie zniekształcić przekazu filmu, zrezygnowano z lektora na rzecz napisów w tych fragmentach filmu, w których czytane są pamiętniki i listy.

Żydzi stali się kozłami ofiarnymi Hitlera - właśnie ich dyktator obarczył winą za kryzys panujący w Niemczech po pierwszej wojnie światowej. Nazistowskie represje wobec obywateli semickiego pochodzenia odebrały żydowskim dzieciom beztroskie dzieciństwo. Ich plany na życie, które dopiero się zaczynało, legły w gruzach. Najpierw straciły niemieckich towarzyszy zabaw. Potem stały się ofiarami upokarzających zakazów. Nie rozumiały, dlaczego Żydzi nie mogli wychodzić z domu po 20.00, byli zmuszeni robić zakupy tylko w wyznaczonych godzinach i, w końcu, czemu w niektórych miejscach widniały tabliczki: "Psom i Żydom wstęp wzbroniony". Z przerażeniem obserwowały, jak prześladowano ich rodziców. Po wybuchu wojny w 1939 roku i zajęciu dużej części Europy przez wojska niemieckie, naziści rozpoczęli eksterminację narodu żydowskiego. W Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wilnie Niemcy założyli getta, w których zamknęli pozbawionych wszelkich praw Żydów. Dzieci, które znalazły się w tych straszliwych miejscach, były świadkami przerażających scen. Widziały, jak strzelano do ludzi. Idąc ulicą przechodziły obok umierających z wyczerpania osób. Doświadczyły śmierci bliskich, głodu, zimna i nędzy. Od 1942 roku wraz z dorosłymi były wywożone do obozów masowej zagłady. Wiele z nich tuż po przyjeździe do obozu, trafiało do komór gazowych. Tylko najsilniejsze dzieci kierowano do pracy. Cierpiały choroby, głód i wielkie poniżenie. Niektóre padły ofiarą okrutnych eksperymentów lekarzy chcących dowiedzieć się, gdzie znajduje się granica wytrzymałości młodego organizmu. Koszmar dzieci, które przeżyły obozy koncentracyjne, nie skończył się wraz z wojną. Po wyzwoleniu musiały budować swoje życie na nowo, a często nie miały do kogo i do czego wracać. Niestety, sześćdziesiąt lat po zwycięstwie nad nazistami dorośli wciąż toczą swoje wojny, w których cierpią najmłodsi.

Najbliższe emisje

Reklama