Historia

DRUGIE OBLICZE HAITI

reżyser: David Kob

film dokumentalny, Kanada, 1993, 58 min.

W 1993 roku, kiedy kręcono niniejszy dokument Haiti, wyspę leżącą na Karaibach, zamieszkiwało 7 milionów ludności, z czego 5 milionów stanowili chłopi, w większości czarni.

Od 1804 roku, Haiti - jeden z najbiedniejszych krajów świata, musi stawiać czoła piętrzącym się trudnościom gospodarczym i społecznym "odziedziczonym" po epoce kolonialnej.

Budowa demokratycznego systemu na Haiti rozpoczęła się w 1986 roku po przewrocie i obaleniu dyktatury Jean-Clauda Duvalier. Powstają wówczas nowe organizacje społeczne i polityczne: wspólnoty religijne, stowarzyszenia chłopów, komitety dzielnicowe, związki zawodowe, itd. Do najstarszych organizacji tego rodzaju należy Ruch Chłopski Papay stworzony potajemnie w 1970 roku w jednej z górskich wsi położonej w sercu wyspy.

W filmie wykorzystano wypowiedzi przedstawicieli tego ruchu, którzy opowiadają o nowym obliczu swojego kraju, o jego historii i ewolucji.

Najbliższe emisje

Reklama