Historia

DRUGA REWOLUCJA ROSYJSKA. KONIEC JEDNOŚCI

reżyser: Mark Anderson, Oren Jacoby

serial dokumentalny, Wlk. Brytania, 1991, 49 min.

Seria filmów, zrealizowana w ciągu dwóch lat po upadku muru w Berlinie. Dokument przedstawia rosyjską drogę do demokracji. Realizatorzy wykazują, że zmianom systemu w Rosji towarzyszyła prawdziwa rewolucja społeczna i ekonomiczna.

Wydawało się, że pół wieku sowieckiej okupacji zdusiło nacjonalistyczne dążenia piętnastu republik ZSRR. W 1988 roku gwałtowne powstanie Litwy oraz sytuacja Armenii zniszczonej przez trzęsienie ziemi, zagrażały pierestrojce Podobne reakcje skłoniły do antykomunistycznych wystąpień inne kraje. Gdy Rumunia prosiła ZSRR o wsparcie przeciwko wrogim komunizmowi siłom, Gorbaczow twierdził, że każdy kraj powinien decydować o swoim losie. Zburzenie muru w Berlinie zapoczątkowało proces ponownego zjednoczenia Niemiec.

Najbliższe emisje

Reklama