Historia

DRUGA REWOLUCJA ROSYJSKA. DOJŚCIE GORBACZOWA DO WŁADZY

reżyser: David Ash

serial dokumentalny, Wlk. Brytania, 1991, 50 min.

Seria filmów, zrealizowana w ciągu dwóch lat po upadku muru w Berlinie. Dokument przedstawia rosyjską drogę do demokracji. Realizatorzy wykazują, że zmianom systemu w Rosji towarzyszyła prawdziwa rewolucja społeczna i ekonomiczna.

Po śmierci Breżniewa, w listopadzie 1982 roku, sekretarzem generalnym partii został Jurii Andropow. Jednak z powodu choroby jego panowanie trwało zaledwie nieco ponad rok. Andropow na swojego następcę wyznaczył Gorbaczowa, który jednak objął władzę dopiero 10 marca 1985 roku. Jego rządy doprowadziły do otwarcia ZSRR na politykę zagraniczną i zapoczątkowały wszechstronne przemiany, których efektem miał być rozpad Związku Radzieckiego.

Najbliższe emisje

Reklama