DORASTAĆ W BELLEVILLE

reżyser: Francoise Chevalier

film dokumentalny, Francja, 1998, 21 min.

Belleville to jedna z najstarszych podmiejskich dzielnic Paryża. Od zawsze zamieszkiwali ją przedstawiciele różnych narodów i ras. Ta różnorodność uważana jest tu za atut, bogactwo, które stymuluje rozwój dzieci, ich wychowawców i rodziców.

W 1982 nauczyciele założyli stowarzyszenie "Sesame". W szkołach Belleville tradycyjne lekcje ustępują miejsca zajęciom wykorzystującym śpiew, poezję i taniec. Przede wszystkim jednak uczniom tłumaczy się, że różnorodność kultur jest wielką siłą i szansą narodu.

Najbliższe emisje

Reklama