DAWID OJSTRACH - KRÓL SKRZYPKÓW

reżyser: Bruno Monsaingeon

film dokumentalny, Francja, 1994, 76 min.

Opowieść o legendarnym rosyjskim skrzypku Dawidzie Ojstrachu. Zmuszony przez sowiecką rzeczywistość do tłumienia swojej artystycznej wrażliwości, przez całe życie pozostawał rozdarty między pasją do skrzypiec a miłością do ojczyzny.

Poznajemy go dzięki prywatnej korespondencji i nieznanym dotąd dokumentom. O artyście opowiadają także przyjaciele muzycy oraz syn Igor. W filmie zamieszczono fragmenty słynnych dzieł muzyki klasycznej, w tym utwory Debussy'ego, Bacha, Szostakowicza.

Najbliższe emisje

Reklama