BUNT MARIONETEK - TEATR LALKOWY WE WŁOSZECH

reżyser: Reinhard Keller

film dokumentalny, Niemcy, 1995, 30 min.

Film przedstawia włoską grupę Assondelli & Stecchettoni, wystawiającą sztuki teatralne, w których występują marionetki.

Realizatorzy dokumentu opowiadają o różnych etapach powstawania przedstawienia. Filmują przygotowania na scenie oraz udają się do atelier, gdzie wyrabia się lalki.

Najbliższe emisje

Reklama