Historia

BBC W WIETNAMIE

reżyser: George Harley, Laurence Rees

film dokumentalny, Wlk. Brytania, 1995, 44 min.

W roku 1956 Wietnam był podzielony na dwie części: północną - pro komunistyczną i południową - pod wpływem amerykańskim. W roku 1965 pojawiły się tu amerykańskie wojska.

Tym samym rozpoczął się najdłuższy w historii Stanów Zjednoczonych konflikt zbrojny. Dopiero zmiana na stanowisku prezydenta (wybór Nixona - 1968) doprowadziła do stopniowego wycofywania amerykańskich oddziałów. Rok 1973 przyniósł Konferencję w Paryżu, której zadaniem było wypracowanie warunków pokoju w Wietnamie. Wydarzeniom wojennym przyglądali się dziennikarze. Stacją telewizyjną, która przekazywała obszerne relacje z pola walk była B.B.C. To dzięki jej nagraniom wielu Brytyjczyków przybrało wrogą postawę wobec interwencji angielskiej w Wietnamie. Dziennikarz kładli nacisk na bardzo młody wiek żołnierzy oraz na cierpienia ludności cywilnej Wietnamu.

Najbliższe emisje

Reklama